Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là ...


Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý.
-
Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable.

Hegel

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống