Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là ...


Cái gì có lý là sự thật, và cái gì là sự thật sẽ có lý.
-
Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable.

Hegel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sự thật

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831
© 2012 Danh ngôn cuộc sống