Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái gì bạn không giữ được trong miệng ...


Cái gì bạn không giữ được trong miệng thì cũng không giữ được ở trong nhà.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống