Cái đẹp không nằm trong sự vật cụ thể ...


Cái đẹp không nằm trong sự vật cụ thể mà nằm trong điều nó tượng trưng.
-
Beauty lay not in the thing, but in what the thing symbolized.

Thomas Hardy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cái đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống