Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái đẹp không nằm trong sự vật cụ thể ...


Cái đẹp không nằm trong sự vật cụ thể mà nằm trong điều nó tượng trưng.
-
Beauty lay not in the thing, but in what the thing symbolized.

Thomas Hardy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cái đẹp

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/6/1840
Ngày mất: 11/1/1928
© 2012 Danh ngôn cuộc sống