Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cái chết không bao giờ khiến người thông ...


Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.
-
Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cái chết

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống