Cái chết của con người nằm ở giữa hai ...


Cái chết của con người nằm ở giữa hai hàm răng.

Ngạn ngữ Ả rập

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chết

Tiểu sử

Quốc gia: Saudi Arabia
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống