Cái ác luôn xuất hiện trên thế giới này ...


Cái ác luôn xuất hiện trên thế giới này qua mội vài thiên tài nào đó.
-
Evil always turns up in this world through some genius or other.

Denis Diderot

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 5/10/1713
Ngày mất: 31/7/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống