Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm ...

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
-
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.

Mark Twain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm vuivui vẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống