Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm ...

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
-
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm vuivui vẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống