Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cách tốt nhất để hành động, là hành ...


Cách tốt nhất để hành động, là hành động.
-
The most effective way to do it, is to do it.

Amelia Earhart

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Phi công
Ngày sinh: 24/6/1897
Ngày mất: mất tích 2/7/1937

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống