Cách thức của một người có thể cũng ...


Cách thức của một người có thể cũng tốt như người khác, nhưng tất cả chúng ta đều thích cách của chính mình nhất.
-
One man's ways may be as good as another's, but we all like our own best.

Jane Austen

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành động

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống