Cách duy nhất để đạt được điều tốt ...


Cách duy nhất để đạt được điều tốt từ một cuộc tranh cãi là tránh nó.
-
The only way to get the best of an argument is to avoid it.

Dale Carnegie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đấu tranh

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống