Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Cách cư xử cần thời gian, và không gì thô ...


Cách cư xử cần thời gian, và không gì thô tục hơn vội vã.
-
Manners require time, and nothing is more vulgar than haste.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cư xửvăn hóagiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống