Cách cư xử cần thời gian, và không gì thô ...


Cách cư xử cần thời gian, và không gì thô tục hơn vội vã.
-
Manners require time, and nothing is more vulgar than haste.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cư xửvăn hóagiao tiếp

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống