Các cô gái phải làm sao khi không có người ...


Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?
-
What do girls do who haven't any mothers to help them through their troubles?

Louisa May Alcott

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhmẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống