Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Các cô gái phải làm sao khi không có người ...


Các cô gái phải làm sao khi không có người mẹ giúp đỡ họ vượt qua những rắc rối?
-
What do girls do who haven't any mothers to help them through their troubles?

Louisa May Alcott

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhmẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 29/11/1832
Ngày mất: 6/3/1888

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống