Cả thế giới ngập tràn thống khổ. Nó ...


Cả thế giới ngập tràn thống khổ. Nó cũng ngập tràn chiến thắng.
-
All the world is full of suffering. It is also full of overcoming.

Helen Keller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968
© 2012 Danh ngôn cuộc sống