Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bước đường của tình yêu chân thực ...


Bước đường của tình yêu chân thực chẳng bao giờ bằng phẳng cả.
-
The courses of true love never did run smooth.

William Shakespeare

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 26/4/1564
Ngày mất: 23/4/1616
© 2012 Danh ngôn cuộc sống