Bước đầu tiên trong việc giải quyết một ...


Bước đầu tiên trong việc giải quyết một vấn đề là việc nhận ra rằng nó tồn tại.
-
The first step in solving a problem is to recognize that it does exist.

Zig Ziglar

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012
© 2012 Danh ngôn cuộc sống