Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bổn phận, Danh dự, Đất nước. Ba từ ...


Bổn phận, Danh dự, Đất nước. Ba từ thiêng liêng ấy cung kính nêu lên điều anh phải trở thành, điều anh có thể trở thành và điều anh sẽ trở thành.
-
Duty, Honor, Country. Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you can be, what you will be.

Douglas MacArthur

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởngdanh dự

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

William Arthur Ward

© 2012 Danh ngôn cuộc sống