Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; năm ...


Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ; năm mươi là tuổi trẻ của lớp già.
-
Forty is the old age of youth; fifty the youth of old age.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống