Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ ...


Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ được những người lùn điều khiển.
-
Bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies.

Balzac

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trịquốc gia

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống