Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ ...


Bộ máy hành chính là cơ cấu khổng lồ được những người lùn điều khiển.
-
Bureaucracy is a giant mechanism operated by pygmies.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trịquốc gia

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Immanuel Kant

© 2012 Danh ngôn cuộc sống