Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương ...


Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo nàng mặc trên người.
-
The expression a woman wears on her face is far more important than the clothes she wears on her back.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống