Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Biết lỗi mà không sửa, đó chính là ...

Biết lỗi mà không sửa, đó chính là lỗi!

Biết lỗi mà không sửa, đó chính là lỗi!
-
Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ!

Khổng Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 551 BC
Ngày mất: 4/8/480 BC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống