Bí mật của một cuộc hôn nhân tốt đẹp ...


Bí mật của một cuộc hôn nhân tốt đẹp là tha thứ cho bạn đời vì đã lấy mình.
-
The secret of a good marriage is forgiving your partner for marrying you in the first place.

Sacha Guitry

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứhôn nhânbí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Diễn viên
Ngày sinh: 21/2/1885
Ngày mất: 24/7/1957

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống