Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc ...

Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan

Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.
-
The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.

Horace Walpole

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 24/9/1717
Ngày mất: 2/3/1797

Danh ngôn cùng tác giả

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Karl Marx

© 2012 Danh ngôn cuộc sống