Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc ...

Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan

Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.
-
The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.

Horace Walpole

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 24/9/1717
Ngày mất: 2/3/1797

Danh ngôn cùng tác giả

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống