Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi ...


Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống.
-
The tragedy of life is what dies inside a man while he lives.

Albert Schweitzer

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 14/1/1875
Ngày mất: 9/4/1965
© 2012 Danh ngôn cuộc sống