Bí ẩn là sự thông thái của những kẻ ngu ...


Bí ẩn là sự thông thái của những kẻ ngu dốt.
-
Mystery is the wisdom of blockheads.

Horace Walpole

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 24/9/1717
Ngày mất: 2/3/1797

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống