Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bên trong, tất cả chúng ta đều là hoa ...


Bên trong, tất cả chúng ta đều là hoa hướng dương.
-
We're all golden sunflowers inside.

Allen Ginsberg

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chí

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống