Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bé chẳng học, lớn làm ...


Bé chẳng học, lớn làm gì?

Ngạn ngữ Trung Quốc

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

học tậptuổi trẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống