Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bất mãn là sự sự cần thiết đầu tiên ...


Bất mãn là sự sự cần thiết đầu tiên cho tiến bộ.
-
Discontent is the first necessity of progress.

Thomas Edison

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiến bộ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà phát minh
Ngày sinh: 11/2/1847
Ngày mất: 18/10/1931
© 2012 Danh ngôn cuộc sống