Bất cứ điều gì bắt đầu trong giận dữ ...


Bất cứ điều gì bắt đầu trong giận dữ đều kết thúc bằng sự xấu hổ.
-
Whatever is begun in anger ends in shame.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

giận dữxấu hổ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống