Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện ...


Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện hết tiềm năng của mình, nó sẽ trở nên ốm yếu.
-
If any organism fails to fulfill its potentialities, it becomes sick.

William James

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống