Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện ...


Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện hết tiềm năng của mình, nó sẽ trở nên ốm yếu.
-
If any organism fails to fulfill its potentialities, it becomes sick.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống