Bất cứ ai nói anh ta có thể hiểu thấu ...


Bất cứ ai nói anh ta có thể hiểu thấu phụ nữ, rõ ràng đã bỏ lỡ quá nhiều.
-
Anyone who says he can see through women is missing a lot.

Groucho Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phụ nữ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Diễn viên hài
Ngày sinh: 2/10/1890
Ngày mất: 19/8/1977
© 2012 Danh ngôn cuộc sống