Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của ...


Bạo lực là nơi trú ẩn cuối cùng của không đủ năng lực.
-
Violence is the last refuge of the incompetent.

Isaac Asimov

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khả năngbạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tác gia
Ngày sinh: 2/1/1920
Ngày mất: 6/4/1992
© 2012 Danh ngôn cuộc sống