Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạo lực chẳng bao giờ mang đến điều gì ...


Bạo lực chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp.
-
Nothing good ever comes of violence.

Martin Luther

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống