Bằng chứng cuối cùng của sự lớn lao nằm ...


Bằng chứng cuối cùng của sự lớn lao nằm ở việc có thể chịu đựng được sự phê bình mà không oán trách.
-
The final proof of greatness lies in being able to endure criticism without resentment.

Elbert Hubbard

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

phê bình

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống