Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả ...

Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn

Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.
-
It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going.

Brian Tracy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944
© 2012 Danh ngôn cuộc sống