Bạn tốt, sách hay và lương tâm ngái ngủ: ...


Bạn tốt, sách hay và lương tâm ngái ngủ: đó là cuộc sống lí tưởng.
-
Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Mark Twain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cuộc sống

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 30/11/1835
Ngày mất: 21/4/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống