Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không ...

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.

Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.
-
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống