Bạn thân thiết của tôi, hãy loại bỏ ...


Bạn thân thiết của tôi, hãy loại bỏ "không thể" ra khỏi đầu.
-
My dear friend, clear your mind of can't.

Samuel Johnson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống