Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì ...


Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.
-
You decide every moment of every day who you are and what you believe in. You get a second chance, every second.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hộiquyết định

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống