Bạn phải biết điều gì đúng với mình và ...

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những

Bạn phải biết điều gì đúng với mình và theo đuổi nó bất chấp những gì người khác nói.
-
You have to know what is right for you and go after it regardless of what others say.

Les Brown

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chíhành động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Thầy giáo
Ngày sinh: 17/2/1945
© 2012 Danh ngôn cuộc sống