Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất ...


Bạn nên thử mỗi trải nghiệm ít nhất một lần, trừ côn trùng và nhảy dân gian.
-
You should make a point of trying every experience once, excepting incest and folk dancing.

Arnold Bax

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 8/12/1883
Ngày mất: 3/10/1953

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống