Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bản năng là một điều kỳ vĩ. Nó không ...


Bản năng là một điều kỳ vĩ. Nó không thể được giải thích hay bị tảng lờ.
-
Instinct is a marvelous thing. It can neither be explained nor ignored.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chấtbản năng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống