Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh ...


Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.
-
You can't be envious and happy at the same time.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcghen tị

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống