Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với ...


Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.
-
You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.

Martin Luther

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống