Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn ...

Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều

Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!
-
You don't need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!

John Lennon

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 9/10/1940
Ngày mất: 8/12/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống