Bạn không bao giờ thực sự phân biệt ...


Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.
-
You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnthù hận

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống