Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn học nói bằng cách nói, học bằng cách ...


Bạn học nói bằng cách nói, học bằng cách học, chạy bằng cách chạy, làm việc bằng cách làm việc, và cũng như vậy, bạn học yêu bằng cách yêu.
-
You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; in just the same way, you learn to love by loving.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuhọc hỏi

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng sống quá thật thà. Đừng yêu ai quá thiết tha.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống