Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành ...

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn

Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.
-
You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống