Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; ...

Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc một

Bạn cười, thiên hạ sẽ cười với bạn; bạn khóc, bạn chỉ sẽ khóc một mình.

Ngạn ngữ Anh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống