Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn có cần lý do để yêu ...


Bạn có cần lý do để yêu không?
-
Do you have to have a reason for loving?

Brigitte Bardot

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình cảmtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nữ diễn viên
Ngày sinh: 28/9/1934

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống