Bản chất thực sự của tự do là độc ...


Bản chất thực sự của tự do là độc lập, duy trì bằng bạo lực.
-
The true character of liberty is independence, maintained by force.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dobạo lực

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống